Студентське наукове товариство «СТИМУЛ» (СНТ «Стимул») Сарненського педагогічного коледжу РДГУ є добровільним об’єднанням студентів , що займаються науково-пошуковою та дослідницькою роботою у позааудиторний та навчальний час, де створено всі умови для творчого зростання.

Основна мета діяльності – посилення мотивації талановитої молоді до здійснення наукової, винахідницької та іншої творчої діяльності, створення умов для участі студентів у виконанні наукової роботи, вдосконалення навичок самостійної науково-пошукової та дослідницької роботи.

Основні завдання:

 • сприяння формуванню умов для розкриття наукового і творчого потенціалу студентів;
 • пошук і підтримка талановитих дослідників серед студентів, надання їм усебічної підтримки;
 • сприяння формуванню особистості дослідника, сучасного вченого з широким демократичним світоглядом;
 • організація і розвиток міжвузівського і міжнародного наукового і культурного співробітництва;
 • активізація різних видів пошукової навчально-дослідницької діяльності студентів з метою забезпечення найбільш глибокого i повного оволодіння фахом, формування навичок самостійного проведення наукових досліджень та творчого підходу до вирішення актуальних науково-практичних та теоретичних проблем шляхом їх залучення до роботи у предметних гуртках та інших творчих об’єднаннях;
 • популяризація серед студентів досягнень науки i техніки, посилення наукового аспекту в підготовці спеціалістів;
 • сприяння створенню творчих студентських колективів і об’єднань, їх ефективній діяльності;
 • заохочення студентів, які досягли помітних успіхів у науко-дослідницькій та пошуковій роботах;
 • пропагування серед студентів принципів академічної доброчесності;
 • розширення міжнародних зв’язків, встановлення контактів з вищими закладами освіти України та зарубіжжя для обміном досвідом, інформацією, організації спільної діяльності тощо.

 Куратори СНТ «Стимул»:

 • сектор мистецтвознавства (куратор Межанова А.О.)
 • сектор української філології ( куратор Левшунова О.О.)
 • сектор природничих наук (куратор Івашків Т. М.)
 • сектор математичних наук (куратор Лавор О. А.)
 • сектор суспільних та психолого-педагогічних наук (куратор Костюкевич Л.В.)
 • сектор іноземної філології (куратор Мельник Т.М.)

 

Вищим органом СНТ «Стимул» є конференція членів товариства, якк скликається не менше 1 разу на навчальний рік, де затверджують плани роботи, заслуховуються звіти про виконану роботу по секторах СНТ, предметних гуртків, творчих об’єднань, відбуваються вибори Голови СНТ та складу Ради СНТ тощо.

Наукова діяльність - це інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання та використання нових знань. Подальше становлення України, її національне відродження та освітні реформи  кардинально впливають саме на розвиток наукових знань.

Переступивши поріг закладу у студентів,  з першого дня навчання має виникнути прагнення сформувати у собі справжнього педагога, який володіє ґрунтовними знаннями та високою професійною майстерністю, однією з складових якої є творча науково-дослідницька діяльність,  впровадження нових конкурентоспроможних технологій, матеріалів для забезпечення інноваційного розвитку суспільства, підготовки фахівців інноваційного типу.

Тому кожного навчального року обираються нові теми для цікавих досліджень, розпочинають  роботу викладацькі та студентські колективи над рядом цікавих проектів у предметних гуртках тощо, для того, щоб сформувати успішного конкурентоспроможного фахівця.

Початкова освіта

на базі 9 класів 
(термін навчання – 3 роки 10 місяців)
Кваліфікація:
вчитель з початкової освіти
Іспити: українська мова (диктант), математика (тести).

Дошкільна освіта

на базі 9 класів
(термін навчання – 3 роки 10 місяців)
Кваліфікація:
вихователь з дошкільної освіти
Іспити: українська мова (диктант), біологія (тести)

Фізична культура

на базі 9 класів 
(термін навчання – 3 роки 10 місяців)
Кваліфікація:
вчитель фізичної культури 
Іспити: творчий конкурс, українська мова (диктант).

Трудове навчання

на базі 9 класів
(термін навчання – 3 роки 10 місяців)
Кваліфікація:
вчитель технологій, 
вчитель інформатики в початкових класах

Іспити: українська мова (диктант), математика (тести).

 34502
Україна
Рівненська область
м.Сарни
вул.Ковельська,16
   тел./факс: +38 (03655) 3-40-60
E-mail: 
http://sttc-rv.com